بهار اسماعیل پور

بهار اسماعیل پور

بهار اسماعیل پور هستم… فارغ التحصیل رشته طراحی لباس از دانشگاه علم و فرهنگ.
به دنبال راهی برای گفتمان به غیر از زبان بدن. راهی برای نشان دادن آنچه هستی و آنچه در درون داری. و معتقدم زبان مد بس قوی‌ست برای این گفتمان و راهی ست برای به رخ کشیدن قدرت درون .
گاهی پر حرف و گاهی در سکوت گاه پرتلاطم و گاهی در سکون همچون روح آدمی؛
برای بیان واقعه ی درونم مدتی تدریس کردم،شبهای زیادی را میان مجلات مد بی توجه به زمان گذراندم،نوشتم،بافتم،خواندم.
تا امروز که سارک برایم نغمه ای خواند به ژرفای خیال…
و راهی شد هموار برای به وقوع پیوستن ایده هایم همراه شما،برای گفتمانی از جنس خلاقیت و بیانی به شیوایی ذات آدمی در ظاهرش..

ایمیل

اینستاگرام

لینکدین

مطالب من