دسته بندی:راهنمای ست کردن

ورود به دنیای مدرن با موتیف های حیوانی

لباس های طرح پوست ماهیت کلاسیک تری نسبت به حال حاضر داشتند پس ممکن است هنوز کسانی باشند که این طرح ها را کلاسیک و قدیمی بدانند، اما باید به شما بگویم که امروزه استفاده از این طرح ها شکل آوانگاردتر و مدرن تری به خود گرفته است.

ادامه مطلب