سپیده سوری

تاثیرگذاران مد
سپیده سوری

بررسی استایل خلاف‏کاران خوش پوش

در دوران اوج‌گیری مد از قرن ۱۸ تا ۲۰ عوامل گوناگونی بر آن تاثیر‌ گذاشتند؛ از مهم‌ترین این عوامل، افراد تاثیر‎گذار در زمینه‌های مختلف مد بودند. اما در این مقاله…

ادامه مطلب »