نویسنده: لادن میرزاخلیلی

لباس های آینده

اگر در سال ۲۰۳۰ زندگی کنید ، احتمالا این لباس ها را در کمدتان خواهید داشت !

فشن یعنی تغییرات مداوم ، حالا زمانیکه که بخواهد با تکنولوژی های زمان خودش ترکیب شود، احتمالا بیش از پیش دچار تغییر و تحول خواهد شد. میخواهیم سفری کوتاه به…

ادامه مطلب