مقاله‌ها

بحران کرونا، دورکاری و مدیریت کارمندان

با توجه به این که بیش از ۸۵٪ متخصصان در صنعت فشن در حال کار در خانه‌هایشان هستند؛ در این مقاله بررسی می‌کنیم که مدیران و رهبران چگونه می‌توانند تیم‌های خود، حال و هوای محیط کار و پروسه‌های مختلف را بهینه سازی کنند تا در دوران شیوع بیماری کرونا به کارشان ادامه دهند.

جدیدترین محصولات سارک