مد و زیبایی

ابروهایت را برندار!

برخی بر این باور بودند که ابروهای بهم ریخته آرایش ناپذیرند و چیزی که قابل قبول و استاندارد است ابروهای مرتب و اصلاح شده است. در این میان افرادی هم بودند که برای بهتر به نظر رسیدن دست به طراحی و آرایش ابرو میزدند و ظاهری مصنوعی برای خود میساختند و بعد از مدتی هم از طرح ابروی خود پشیمان میشدند.در دوران مختلف این زیبایی شناسی نیز همانند برخی دیگر دستخوش تغییرات بوده و در هر دوره شکل جدیدی به خود گرفته است.

استایل , راهنمای ست کردن

ورود به دنیای مدرن با موتیف های حیوانی

لباس های طرح پوست ماهیت کلاسیک تری نسبت به حال حاضر داشتند پس ممکن است هنوز کسانی باشند که این طرح ها را کلاسیک و قدیمی بدانند، اما باید به شما بگویم که امروزه استفاده از این طرح ها شکل آوانگاردتر و مدرن تری به خود گرفته است.